RECENTLY SOLD WORKS

Ilya Mashkov

1881-1944

Nude. Study for a Head, 1905-07

Oil on board
40 x 35 cm

PROVENANCE

Purchased from the Artist’s widow M.I. Mashkova in 1956 by
A. L. Myasnikov, Moscow
V.A. Dudakov, Moscow.

 

EXHIBITED

1910 Moscow ‘Knave of Diamonds’
1956 Moscow ‘Ilya Mashkov’
1956 Moscow ‘Image of the Russian Woman’

Literature

1956 ‘Ilya Mashkov’ Exhibition catalogue
1961 V. N. Perelman ‘Ilya Mashkov’
1977 I.S. Bolotin ‘Ilya Mashkov’